Geworteld, een audioboswandeling

Het project

‘GEWORTELD, een audioboswandeling’ is een verhalenproject dat cultuur en natuur met elkaar verbindt. Deze Kopsalon-productie sluit aan bij de tijd waarin we leven. Om de natuur te beschermen en klimaatdoelen te halen, moeten we ons leven duurzamer gaan inrichten. Dat stuit op zowel begrip als weerstand.

De Kopsalon gaat ervan uit dat mensen eerder bereid zijn om iets voor een ander te betekenen, wanneer ze zichzelf in de ander herkennen. Hij denkt dat dit ook geldt voor de relatie tussen mens en natuur en willen dit aantonen met ‘GEWORTELD, een audio-boswandeling’, waarbij mensen zichzelf herkennen in bomen en ondertussen de waarde van menselijke sociaal contract herontdekken.

Hoe?

Door te kijken naar de onvermoede overeenkomsten tussen mensen en bomen; zoals het sociale netwerk, de zorg voor de kinderen en het vermogen tot communiceren. Deze eigenschappen en structuren hebben wij mensen met bomen gemeen, want daar waar wij opgroeien liggen onze wortels en om elders te aarden is de sociale band met de omgeving cruciaal; net als bomen moeten we ons op een positieve manier tot elkaar verhouden om prettig samen te leven.

De eerste editie van ‘GEWORTELD, een audioboswandeling’ is geproduceerd in de Heerlense wijk Molenberg en het daar gelegen Aambos. Het project kwam tot stand onder leiding van radio/theatermaker Els Huver met medewerking van geluidskunstenaar Mike Kramer, acteur Michel Sluijsmans en geluidstechnicus Arno Peeters.

‘GEWORTELD, een audioboswandeling’ is in Heerlen opgevoerd tijdens Internationaal Beeldend Theaterfestival Cultura Nova, van 28 augustus t/m 5 september 2021. De bezoeker werden – met koptelefoon op – langs de verhalen over de bomen en de mensen uit Molenberg geleid. Zo ontdekte hij waarin hij op hen lijkt.

Partners


Geworteld, een audioboswandeling

‘GEWORTELD, een audioboswandeling’ is een project van Stichting de Kopsalon, onder leiding van Els Huver.
Heb je vragen of wil je een bijdrage leveren aan het project? Neem dan gerust contact op:

06-22269879 | info@dekopsalon.nl | www.dekopsalon.nl


© Els Huver Audioproducties. All rights reserved. | Website door: silverarrows.nl